Integrasi cPanel Webmail dan Gmail

Kepada mereka yang mahir menggunakan antaramuka yang interaktif seperti gmail tentu sekali tidak menyukai ketiga-tiga antaramuka squirrelmail, horde atau roundcube. Nasib baik Gmail sebagai penyedia e-mel terkenal membenarkan penggunaan custom domain.

Langkah pertama

Bahagian atas sebelah kanan sekali klik Setting , kemudian klik Accounts and import

Dalam seksyen ‘Send mail as’ klik Add another email address


Kotak pop up akan keluar seperti di bawah. Masukkan Nama dan alamat e-mel

Klik Next Step dan isikan seperti di bawah
Sebagai contoh bagi e-mel yang menggunakan SSL bolehlah menggunakan port 465

Kemudian klik Add a mail Account

Seterusnya klik kepada Add  a mail account

Masukkan email anda

Klik Next

Klik Next
Akhir sekali Klik Add Account

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *